مه لقا جابری

آرزو(لباس مشکی)و راحله (وسطی) و مهلقا (آخری) خواهر هستن که یه خواهر دیگه (خاطره) و یه برادر (بردیا) دارن. 

نظرات تصویر ()

هیچ دیدگاهی وجود ندارد
توسط:  *
متن نظر:  *
کد فعال سازی:  *